Forum und email
radius_put_vendor_int

radius_put_vendor_int

(PECL)

radius_put_vendor_int -- Attaches a vendor specific integer attribute

Popis

bool radius_put_vendor_int ( resource radius_handle, int vendor, int type, int value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.