Forum und email
radius_put_vendor_string

radius_put_vendor_string

(PECL)

radius_put_vendor_string -- Attaches a vendor specific string attribute

Popis

bool radius_put_vendor_string ( resource radius_handle, int vendor, int type, string value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.