Forum und email
runkit_class_adopt

runkit_class_adopt

(PECL)

runkit_class_adopt --  Convert a base class to an inherited class, add ancestral methods when appropriate

Popis

bool runkit_class_adopt ( string classname, string parentname )

Seznam parametrů

classname

Name of class to be adopted

parentname

Parent class which child class is extending

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. A runkit_class_adopt() example

<?php
class myParent {
  function
parentFunc() {
    echo
"Parent Function Output\n";
  }
}

class
myChild {
}

runkit_class_adopt('myChild','myParent');
myChild::parentFunc();
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

Parent Function Output