Forum und email
runkit_class_emancipate

runkit_class_emancipate

(PECL)

runkit_class_emancipate --  Convert an inherited class to a base class, removes any method whose scope is ancestral

Popis

bool runkit_class_emancipate ( string classname )

Seznam parametrů

classname

Name of class to emancipate

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. A runkit_class_emancipate() example

<?php
class myParent {
  function
parentFunc () {
    echo
"Parent Function Output\n";
  }
}
class
myChild extends myParent {
}

myChild::parentFunc();
runkit_class_emancipate('myChild');
myChild::parentFunc();
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

Parent Function Output
Fatal error: Call to undefined function:  parentFunc() in example.php on line 12