Forum und email
runkit_lint_file

runkit_lint_file

(PECL)

runkit_lint_file --  Check the PHP syntax of the specified file

Popis

bool runkit_lint_file ( string filename )

The runkit_lint_file() function performs a syntax (lint) check on the specified filename testing for scripting errors. This is similar to using php -l from the commandline.

Poznámka: Podpora sandboxu (potřebná pro runkit_lint(), runkit_lint_file(), a třídu Runkit_Sandbox) je dostupná jen v PHP 5.1 nebo speciálně patchovaných verzích PHP 5.0, a vyžaduje zapnutou threadovou bezpečnost. Pro více informací viz soubor README přiložený k runkit balíku.

Seznam parametrů

filename

File containing PHP Code to be lint checked

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

runkit_lint()