Forum und email
runkit_lint

runkit_lint

(PECL)

runkit_lint --  Check the PHP syntax of the specified php code

Popis

bool runkit_lint ( string code )

The runkit_lint() function performs a syntax (lint) check on the specified php code testing for scripting errors. This is similar to using php -l from the command line except runkit_lint() accepts actual code rather than a filename.

Poznámka: Podpora sandboxu (potřebná pro runkit_lint(), runkit_lint_file(), a třídu Runkit_Sandbox) je dostupná jen v PHP 5.1 nebo speciálně patchovaných verzích PHP 5.0, a vyžaduje zapnutou threadovou bezpečnost. Pro více informací viz soubor README přiložený k runkit balíku.

Seznam parametrů

code

PHP Code to be lint checked

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.