Forum und email
SCA::getService

SCA::getService

(no version information, might be only in CVS)

SCA::getService --  Obtain a proxy for a service

Popis

mixed SCA::getService ( string target )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Examine the target and initialise and return a proxy of the appropriate sort. If the target is for a local PHP component the returned proxy will be an SCA_LocalProxy. If the target is for a WSDL file, the returned proxy will be a SCA_SoapProxy.

Seznam parametrů

target

An absolute or relative path to the PHP component, or to the WSDL file. A relative path, if specified, is resolved relative to the location of the script issuing the getService call, and not against the include_path or current working directory.

Návratové hodnoty

The SCA_LocalProxy or SCA_SoapProxy.