Forum und email
SCA::createDataObject

SCA::createDataObject

(no version information, might be only in CVS)

SCA::createDataObject --  create an SDO

Popis

SDO_DataObject SCA::createDataObject ( string type_namespace_uri, string type_name )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

This method is used inside an SCA component that needs to create an SDO to return. The parameters are the desired SDO's namespace URI and type name. The namespace and type must be defined in one of the schema files which are specfied on the @types annotation within the component.

Seznam parametrů

type_namespace_uri

The namespace of the type.

type_name

The name of the type.

Návratové hodnoty

Returns the newly created SDO_DataObject.

Errors/Exceptions

SDO_TypeNotFoundException

Thrown if the namespaceURI and typeName do not correspond to a type in any of the schema files specified in the @types annotations.