Forum und email
SCA_SoapProxy::createDataObject

SCA_SoapProxy::createDataObject

(no version information, might be only in CVS)

SCA_SoapProxy::createDataObject --  create an SDO

Popis

SDO_DataObject SCA_SoapProxy::createDataObject ( string type_namespace_uri, string type_name )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

This method is used inside either an ordinary PHP script or an SCA component that needs to create an SDO to pass to a web service. The parameters are the desired SDO's namespace URI and type name. The namespace and type must be defined in the interface of the component that is to be called, so the namespace and type must be defined within the WSDL for the web service. If the web service is also an SCA component then the types will have been defined within one of the schema files which are specfied on the @types annotation within the component for which the SCA_SoapProxy object is a proxy.

Seznam parametrů

type_namespace_uri

The namespace of the type.

type_name

The name of the type.

Návratové hodnoty

Returns the newly created SDO_DataObject.

Errors/Exceptions

SDO_TypeNotFoundException

Thrown if the namespaceURI and typeName do not correspond to a type found in the WSDL that was used to initialise this SCA_SoapProxy.