Forum und email
SDO_DAS_ChangeSummary::getChangeType

SDO_DAS_ChangeSummary::getChangeType

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_ChangeSummary::getChangeType --  Get the type of change made to an SDO_DataObject

Popis

int SDO_DAS_ChangeSummary::getChangeType ( SDO_DataObject dataObject )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get the type of change which has been made to the supplied SDO_DataObject.

Seznam parametrů

dataObject

The SDO_DataObject which has been changed.

Návratové hodnoty

The type of change which has been made. The change type is expressed as an enumeration and will be one of the following four values:

  • SDO_DAS_ChangeSummary::NONE

  • SDO_DAS_ChangeSummary::MODIFICATION

  • SDO_DAS_ChangeSummary::ADDITION

  • SDO_DAS_ChangeSummary::DELETION