Forum und email
SDO_DAS_ChangeSummary::getChangedDataObjects

SDO_DAS_ChangeSummary::getChangedDataObjects

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_ChangeSummary::getChangedDataObjects --  Get the changed data objects from a change summary

Popis

SDO_List SDO_DAS_ChangeSummary::getChangedDataObjects ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get an SDO_List of the SDO_DataObjects which have been changed. These data objects can then be used to identify the types of change made to each, along with the old values.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns an SDO_List of SDO_DataObjects.