Forum und email
SDO_DAS_ChangeSummary::getOldContainer

SDO_DAS_ChangeSummary::getOldContainer

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_ChangeSummary::getOldContainer --  Get the old container for a deleted SDO_DataObject

Popis

SDO_DataObject SDO_DAS_ChangeSummary::getOldContainer ( SDO_DataObject data_object )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get the old container (SDO_DataObject) for a deleted SDO_DataObject.

Seznam parametrů

data_object

The SDO_DataObject which has been deleted and whose container we wish to identify.

Návratové hodnoty

The old containing data object of the deleted SDO_DataObject.