Forum und email
SDO_DAS_ChangeSummary::getOldValues

SDO_DAS_ChangeSummary::getOldValues

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_ChangeSummary::getOldValues --  Get the old values for a given changed SDO_DataObject

Popis

SDO_List SDO_DAS_ChangeSummary::getOldValues ( SDO_DataObject data_object )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get a list of the old values for a given changed SDO_DataObject. Returns a list of SDO_DAS_Settings describing the old values for the changed properties of the SDO_DataObject.

Seznam parametrů

data_object

The data object which has been changed.

Návratové hodnoty

A list of SDO_DAS_Settings describing the old values for the changed properties of the SDO_DataObject. If the change type is SDO_DAS_ChangeSummary::ADDITION, this list is empty.