Forum und email
SDO_DAS_ChangeSummary::isLogging

SDO_DAS_ChangeSummary::isLogging

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_ChangeSummary::isLogging --  Test to see whether change logging is switched on

Popis

bool SDO_DAS_ChangeSummary::isLogging ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Test to see whether change logging is switched on.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if change logging is on, otherwise returns FALSE.