Forum und email
SDO_DAS_DataFactory::addPropertyToType

SDO_DAS_DataFactory::addPropertyToType

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_DataFactory::addPropertyToType --  Adds a property to a type

Popis

void SDO_DAS_DataFactory::addPropertyToType ( string parent_type_namespace_uri, string parent_type_name, string property_name, string type_namespace_uri, string type_name [, array options] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Adds a property to a type. The type must already be known to the SDO_DAS_DataFactory (i.e. have been added using addType()). The property becomes a property of the type. This is how the graph model for the structure of an SDO_DataObject is built.

Seznam parametrů

parent_type_namespace_uri

The namespace URI for the parent type.

parent_type_name

The type name for the parent type.

property_name

The name by which the property will be known in the parent type.

type_namespace_uri

The namespace URI for the type of the property.

type_name

The type name for the type of the property

options

This array holds one or more key=>value pairs to set attribute values for the property. The optional keywords are:

many

A flag to say whether the property is many-valued. A value of 'true' adds the property as a many-valued property (default is 'false').

readOnly

A flag to say whether the property is read-only. A value of 'true' means the property value cannot be modified through the SDO application APIs (default is 'false').

containment

A flag to say whether the property is contained by the parent. A value of 'true' means the property is contained by the parent. A value of 'false' results in a non-containment reference (default is 'true'). This flag is only interpreted when adding properties which are data object types, otherwise it is ignored.

default

A default value for the property. Omitting this key means that the property does not have a default value. A property can only have a default value if it is a single-valued data type (primitive).

Návratové hodnoty

None.

ChangeLog (záznam změn)

VerzePopis
0.5.2Optional parameters many, readOnly, and containment deprecated in favour of the options array.

Příklady

Příklad 1. A SDO_DAS_DataFactory::addPropertyToType() example

The following adds an 'addressline' property to a Person type. The person type is identified by its namespace, 'PersonNS', and type name, 'PersonType'. The type of the 'addressline' property is a many-valued SDO data type (primitive) with namespace 'commonj.sdo' and type name 'String'.

<?php
  $df
->addPropertyToType('PersonNS', 'PersonType',
    
'addressline', 'commonj.sdo', 'String', array('many'=>true));
?>