Forum und email
SDO_DAS_Setting::getPropertyIndex

SDO_DAS_Setting::getPropertyIndex

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_Setting::getPropertyIndex --  Get the property index for a changed property

Popis

int SDO_DAS_Setting::getPropertyIndex ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns the property index for the changed property. This index identifies the property which was modified in data object.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

The property index for a changed property.