Forum und email
SDO_DAS_Setting::getListIndex

SDO_DAS_Setting::getListIndex

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_Setting::getListIndex --  Get the list index for a changed many-valued property

Popis

int SDO_DAS_Setting::getListIndex ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get the list index for a modification made to an element of a many-valued property. For example, if we modified the third element of a many-valued property we could obtain an SDO_DAS_Setting from the change summary corresponding to that modification. A call to getListIndex() on that setting would return the value 2 (lists are indexed from zero).

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

The list index for the element of the many-valued property which has been changed.