Forum und email
SDO_DAS_DataObject::getChangeSummary

SDO_DAS_DataObject::getChangeSummary

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_DataObject::getChangeSummary --  Get a data object's change summary

Popis

SDO_DAS_ChangeSummary SDO_DAS_DataObject::getChangeSummary ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get the SDO_DAS_ChangeSummary for an SDO_DAS_DataObject, or NULL if it does not have one.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns the SDO_DAS_ChangeSummary for an SDO_DAS_DataObject, or NULL if it does not have one.