Forum und email
SDO_DAS_DataFactory::getDataFactory

SDO_DAS_DataFactory::getDataFactory

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_DataFactory::getDataFactory --  Get a data factory instance

Popis

SDO_DAS_DataFactory SDO_DAS_DataFactory::getDataFactory ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Static method to get an instance of an SDO_DAS_DataFactory. This instance is initially only configured with the basic SDO types. A Data Access Service is responsible for populating the data factory model and then allowing PHP applications to create SDOs based on the model through the SDO_DataFactory interface. PHP applications should always obtain a data factory from a configured Data Access Service, not through this interface.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns an SDO_DAS_DataFactory.