Forum und email
SDO_DAS_Setting::isSet

SDO_DAS_Setting::isSet

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_Setting::isSet --  Test whether a property was set prior to being modified

Popis

bool SDO_DAS_Setting::isSet ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Test whether a property was set prior to being modified. If it was set prior to being modified then the SDO_DAS_Setting will also contain the old value.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if the property was set prior to being modified, otherwise returns FALSE.