Forum und email
SDO_DataFactory::create

SDO_DataFactory::create

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DataFactory::create --  Create an SDO_DataObject

Popis

void SDO_DataFactory::create ( string type_namespace_uri, string type_name )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Create a new SDO_DataObject given the data object's namespace URI and type name.

Seznam parametrů

type_namespace_uri

The namespace of the type.

type_name

The name of the type.

Návratové hodnoty

Returns the newly created SDO_DataObject.

Errors/Exceptions

SDO_TypeNotFoundException

Thrown if the namespaceURI and typeName do not correspond to a type known to this data factory.