Forum und email
SDO_DataObject::clear

SDO_DataObject::clear

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DataObject::clear --  Clear an SDO_DataObject's properties

Popis

void SDO_DataObject::clear ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Clear an SDO_DataObject's properties. Read-only properties are unaffected. Subsequent calls to isset() for the data object will return FALSE.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

No return values.