Forum und email
SDO_DataObject::createDataObject

SDO_DataObject::createDataObject

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DataObject::createDataObject --  Create a child SDO_DataObject

Popis

SDO_DataObject SDO_DataObject::createDataObject ( mixed identifier )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Create a child SDO_DataObject of the default type for the property identified. The data object is automatically inserted into the tree and a reference to it is returned.

Seznam parametrů

identifier

Identifies the property for the data object type to be created. Can be either a property name (string), a property index (int), or an SDO_Model_Property.

Návratové hodnoty

Returns the newly created SDO_DataObject.

Errors/Exceptions

SDO_PropertyNotFoundException

Thrown if the identifier does not correspond to a property of the data object.