Forum und email
SDO_DataObject::getContainer

SDO_DataObject::getContainer

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DataObject::getContainer --  Get a data object's container

Popis

SDO_DataObject SDO_DataObject::getContainer ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get the data object which contains this data object.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns the SDO_DataObject which contains this SDO_DataObject, or returns NULL if this is a root SDO_DataObject (i.e. it has no container).