Forum und email
SDO_DataObject::getSequence

SDO_DataObject::getSequence

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DataObject::getSequence --  Get the sequence for a data object

Popis

SDO_Sequence SDO_DataObject::getSequence ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Return the SDO_Sequence for this SDO_DataObject. Accessing the SDO_DataObject through the SDO_Sequence interface acts on the same SDO_DataObject instance data, but preserves ordering across properties.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

The SDO_Sequence for this SDO_DataObject, or returns NULL if the SDO_DataObject is not of a type which can have a sequence.