Forum und email
SDO_DataObject::getTypeName

SDO_DataObject::getTypeName

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DataObject::getTypeName --  Return the name of the type for a data object.

Popis

string SDO_DataObject::getTypeName ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Return the name of the type for a data object. A convenience method corresponding to SDO_Model_ReflectionDataObject::getType().getName().

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

The name of the type for the data object.