Forum und email
SDO_DAS_XML::create

SDO_DAS_XML::create

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_XML::create --  To create SDO_DAS_XML object for a given schema file

Popis

SDO_DAS_XML SDO_DAS_XML::create ( [string xsd_file] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

This is the only static method of SDO_DAS_XML class. Used to instantiate SDO_DAS_XML object.

Seznam parametrů

xsd_file

Path to XSD Schema file. This is optional. If omitted a DAS will be created that only has the SDO base types defined. Schema files can then be loaded with the addTypes() method.

Návratové hodnoty

Returns SDO_DAS_XML object on success otherwise throws an exception as described below.

Errors/Exceptions

SDO_TypeNotFoundException

Thrown if a type is not defined in the underlying model.

SDO_DAS_XML_ParserException

Thrown for any problems while parsing the given XSD File.

SDO_DAS_XML_FileException

Thrown if the specified file cannot be found.