Forum und email
SDO_DAS_XML::createDataObject

SDO_DAS_XML::createDataObject

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_XML::createDataObject --  Creates SDO_DataObject for a given namespace URI and type name

Popis

SDO_DataObject SDO_DAS_XML::createDataObject ( string namespace_uri, string type_name )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Creates SDO_DataObject for a given namespace URI and type name. The type should be defined in the underlying model otherwise SDO_TypeNotFoundException will be thrown.

Seznam parametrů

namespace_uri

Namespace URI of the type name.

type_name

Type Name.

Návratové hodnoty

Returns SDO_DataObject on success.

Errors/Exceptions

SDO_TypeNotFoundException

Thrown if a type is not defined in the underlying model.