Forum und email
SDO_DAS_XML_Document::getRootDataObject

SDO_DAS_XML_Document::getRootDataObject

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_XML_Document::getRootDataObject --  Returns the root SDO_DataObject

Popis

SDO_DataObject SDO_DAS_XML_Document::getRootDataObject ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns the root SDO_DataObject.

Seznam parametrů

Návratové hodnoty

Returns the root SDO_DataObject.