Forum und email
SDO_DAS_XML_Document::getRootElementName

SDO_DAS_XML_Document::getRootElementName

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_XML_Document::getRootElementName --  Returns root element's name

Popis

string SDO_DAS_XML_Document::getRootElementName ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns root element's name.

Seznam parametrů

Návratové hodnoty

Returns root element's name.