Forum und email
SDO_DAS_XML::loadFile

SDO_DAS_XML::loadFile

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_XML::loadFile --  Returns SDO_DAS_XML_Document object for a given path to xml instance document

Popis

SDO_XMLDocument SDO_DAS_XML::loadFile ( string xml_file )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Constructs the tree of SDO_DataObjects from the given address to xml instance document. Returns SDO_DAS_XML_Document Object. Use SDO_DAS_XML_Document::getRootDataObject method to get root data object.

Seznam parametrů

xml_file

Path to Instance document. This can be a path to a local file or it can be a URL.

Návratové hodnoty

Returns SDO_DAS_XML_Document object on Success or throws exception as described.

Errors/Exceptions

SDO_TypeNotFoundException

Thrown if a type is not defined by the underlying model.

SDO_PropertyNotFoundException

Thrown if a property within a type is not defined in the underlying model.

SDO_DAS_XML_ParserException

Thrown for any problems while parsing the given XSD File.

SDO_DAS_XML_FileException

Thrown if the specified file cannot be found.