Forum und email
SDO_DAS_XML::loadString

SDO_DAS_XML::loadString

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_XML::loadString --  Returns SDO_DAS_XML_Document for a given xml instance string

Popis

SDO_DAS_XML_Document SDO_DAS_XML::loadString ( string xml_string )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Constructs the tree of SDO_DataObjects from the given xml instance string. Returns SDO_DAS_XML_Document Object. Use SDO_DAS_XML_Document::getRootDataObject method to get root data object.

Seznam parametrů

xml_string

xml string.

Návratové hodnoty

Returns SDO_DAS_XML_Document object on Success or throws exception as described.

Errors/Exceptions

SDO_TypeNotFoundException

Thrown if a type is not defined by the underlying model.

SDO_PropertyNotFoundException

Thrown if the a property within a type is not defined in the underlying model.

SDO_DAS_XML_ParserException

Thrown for any problems while parsing the given XSD File.