Forum und email
SDO_DAS_XML::saveFile

SDO_DAS_XML::saveFile

(no version information, might be only in CVS)

SDO_DAS_XML::saveFile --  Saves the SDO_DAS_XML_Document object to a file

Popis

void SDO_DAS_XML::saveFile ( SDO_XMLDocument xdoc, string xml_file [, int indent] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Saves the SDO_DAS_XML_Document object to a file.

Seznam parametrů

xdoc

SDO_DAS_XML_Document object.

xml_file

xml file.

indent

Optional argument to specify that the xml should be formatted. A non-negative integer is the amount to indent each level of the xml. So, the integer 2, for example, will indent the xml so that each contained element is two spaces further to the right than its containing element. The integer 0 will cause the xml to be completely left-aligned. The integer -1 means no formatting - the xml will come out on one long line.

Návratové hodnoty

None.

Errors/Exceptions

SDO_DAS_XML_FileException

Thrown if the specified file cannot be found.