Forum und email
SDO_Exception::getCause

SDO_Exception::getCause

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Exception::getCause --  Get the cause of the exception.

Popis

mixed SDO_Exception::getCause ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns the cause of this exception or NULL if the cause is nonexistent or unknown. Typically the cause will be an SDO_CPPException object, which may be used to obtain additional diagnostic information.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns the cause of this exception or NULL if the cause is nonexistent or unknown.