Forum und email
SDO_List::insert

SDO_List::insert

(no version information, might be only in CVS)

SDO_List::insert --  Insert into a list

Popis

void SDO_List::insert ( mixed value [, int index] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Insert a new element at a specified position in the list. All subsequent list items are moved up.

Seznam parametrů

value

The new value to be inserted. This can be either a primitive or an SDO_DataObject.

index

The position at which to insert the new element. If this argument is not specified then the new value will be appended.

Návratové hodnoty

None.

Errors/Exceptions

SDO_IndexOutOfBoundsException

Thrown if the list index is less than zero or greater than the size of the list.

SDO_InvalidConversionException

Thrown if the type of the new value does not match the type for the list (e.g. the type of the many-valued property that the list represents).