Forum und email
SDO_Model_Property::getContainingType

SDO_Model_Property::getContainingType

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Property::getContainingType --  Get the SDO_Model_Type which contains this property

Popis

SDO_Model_Type SDO_Model_Property::getContainingType ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns the SDO_Model_Type which contains this property.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns the SDO_Model_Type which contains this property.