Forum und email
SDO_Model_Property::getDefault

SDO_Model_Property::getDefault

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Property::getDefault --  Get the default value for the property

Popis

mixed SDO_Model_Property::getDefault ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns the default value for the property. Only primitive data type properties can have default values.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns the default value for the property.