Forum und email
SDO_Model_Property::getName

SDO_Model_Property::getName

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Property::getName --  Get the name of the SDO_Model_Property

Popis

string SDO_Model_Property::getName ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns the name of the SDO_Model_Property.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns the name of the SDO_Model_Property.