Forum und email
SDO_Model_Property::getType

SDO_Model_Property::getType

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Property::getType --  Get the SDO_Model_Type of the property

Popis

SDO_Model_Type SDO_Model_Property::getType ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get the SDO_Model_Type of the property. The SDO_Model_Type describes the type information for the property, such as its type name, namespace URI, whether it is a primitive data type, and so on.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns the SDO_Model_Type describing the property's type information.