Forum und email
SDO_Model_Property::isContainment

SDO_Model_Property::isContainment

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Property::isContainment --  Test to see if the property defines a containment relationship

Popis

bool SDO_Model_Property::isContainment ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Test to see if the property corresponds to a containment relationship. Returns TRUE if the property defines a containment relationship, or FALSE if it is reference.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if the property defines a containment relationship, or FALSE if it is reference.