Forum und email
SDO_Model_ReflectionDataObject::__construct

SDO_Model_ReflectionDataObject::__construct

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_ReflectionDataObject::__construct --  Construct an SDO_Model_ReflectionDataObject

Popis

SDO_Model_ReflectionDataObject SDO_Model_ReflectionDataObject::__construct ( SDO_DataObject data_object )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Construct an SDO_Model_ReflectionDataObject to reflect on an SDO_DataObject. Reflecting on an SDO_DataObject gives access to information about its model. The model contains information such as the data object's type, and whether that type is sequenced (preserves ordering across properties) or open (each instance can have its model extended). The model also holds information about the data object's properties, any default values they may have, and so on.

Seznam parametrů

data_object

The SDO_DataObject being reflected upon.

Návratové hodnoty

None.