Forum und email
SDO_Model_ReflectionDataObject::export

SDO_Model_ReflectionDataObject::export

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_ReflectionDataObject::export --  Get a string describing the SDO_DataObject.

Popis

mixed SDO_Model_ReflectionDataObject::export ( SDO_Model_ReflectionDataObject rdo [, bool return] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get a string describing the SDO_DataObject. The default behaviour is to print the output, but if TRUE is specified for return, it is returned as a string.

Seznam parametrů

rdo

An SDO_Model_ReflectionDataObject.

return

If TRUE, return the output as a string, otherwise print it.

Návratové hodnoty

Returns the output if TRUE is specified for return, otherwise NULL.