Forum und email
SDO_Model_ReflectionDataObject::getContainmentProperty

SDO_Model_ReflectionDataObject::getContainmentProperty

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_ReflectionDataObject::getContainmentProperty --  Get the property which defines the containment relationship to the data object

Popis

SDO_Model_Property SDO_Model_ReflectionDataObject::getContainmentProperty ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get the SDO_Model_Property that contains the SDO_DataObject. This method is used to navigate up to the parent's property which contains the data object which has been reflected upon.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns the container's SDO_Model_Property which references the SDO_DataObject, or NULL if it is a root SDO_DataObject.