Forum und email
SDO_Model_ReflectionDataObject::getInstanceProperties

SDO_Model_ReflectionDataObject::getInstanceProperties

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_ReflectionDataObject::getInstanceProperties --  Get the instance properties of the SDO_DataObject

Popis

array SDO_Model_ReflectionDataObject::getInstanceProperties ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get the instance properties for the SDO_DataObject. The instance properties consist of all the properties defined on the data object's type, plus any instance properties from open content (if the data object is an open type).

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

An array of SDO_Model_Property objects.