Forum und email
SDO_Model_ReflectionDataObject::getType

SDO_Model_ReflectionDataObject::getType

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_ReflectionDataObject::getType --  Get the SDO_Model_Type for the SDO_DataObject

Popis

SDO_Model_Type SDO_Model_ReflectionDataObject::getType ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns the SDO_Model_Type for the SDO_DataObject. The SDO_Model_Type holds all the information about the data object's type, such as namespace URI, type name, whether it is a primitive data type, and so on.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns the SDO_Model_Type for the SDO_DataObject.