Forum und email
SDO_Model_Type::getBaseType

SDO_Model_Type::getBaseType

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Type::getBaseType --  Get the base type for this type

Popis

SDO_Model_Type SDO_Model_Type::getBaseType ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get the base type for this type. Returns the SDO_Model_Type for the base type if this type inherits from another, otherwise returns NULL. An example of when base types occur is when a type defined in XML schema inherits from another type by using <extension base="..."> .

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns the SDO_Model_Type for the base type if this type inherits from another, otherwise returns NULL.