Forum und email
SDO_Model_Type::getName

SDO_Model_Type::getName

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Type::getName --  Get the name of the type

Popis

string SDO_Model_Type::getName ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns the name of the type. The combination of type name and namespace URI is used to uniquely identify the type.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns the name of the type.