Forum und email
SDO_Model_Type::getNamespaceURI

SDO_Model_Type::getNamespaceURI

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Type::getNamespaceURI --  Get the namespace URI of the type

Popis

string SDO_Model_Type::getNamespaceURI ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns the namespace URI of the type. The combination of namespace URI and type name is used to uniquely identify the type.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns the namespace URI of the type.