Forum und email
SDO_Model_Type::getProperties

SDO_Model_Type::getProperties

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Type::getProperties --  Get the SDO_Model_Property objects defined for the type

Popis

array SDO_Model_Type::getProperties ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get an array of SDO_Model_Property objects describing the properties defined for the SDO_Model_Type. Each SDO_Model_Property holds information such as the property name, default value, and so on.

Seznam parametrů

None.

Návratové hodnoty

Returns an array of SDO_Model_Property objects.