Forum und email
SDO_Model_Type::getProperty

SDO_Model_Type::getProperty

(no version information, might be only in CVS)

SDO_Model_Type::getProperty --  Get an SDO_Model_Property of the type

Popis

SDO_Model_Property SDO_Model_Type::getProperty ( mixed identifier )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Get an SDO_Model_Property of the type, identified by its property index or property name.

Seznam parametrů

identifier

The property index or property name.

Návratové hodnoty

Returns the SDO_Model_Property.